Меблеві фасади

Фасади визначають не лише вигляд меблiв, а й їхню вартiсть. Займаючи за площею використаного у кухонних меблях матерiалу лише 25%, у цiновому вираженнi їх частка може сягати 60–70%. Тож не дивно, що в асортиментi бiльшостi виробникiв кухонь, зазвичай, представленi фасади, якi вiдрiзняються не лише за стилем i дизайном, а й виконанi iз рiзних матерiалiв. Таким чином можна охопити широке коло покупцiв при мiнiмальних затратах – достатньо просто замiнити дверцята, щоб зовнiшнiй вигляд i вартiсть кухнi абсолютно змiнилися. Бiльшiсть пiдприємств, якi досягли певного рiвня виробництва, хочуть якомога швидше купити власне обладнання для виготовлення фасадiв. I причина – не лише у прагненнi скоротити витрати, хоча економiчна складова теж важлива.

Незважаючи на усi плюси власного виробництва, за оцiнками експертiв, приблизно половину фасадiв виробники кухонь закуповують. Для цього також є дуже вагомi пiдстави. Не менш важливий аргумент при прийняттi рiшення – якiсть комплектуючих. Нинi на пiку популярностi – глянцевi матерiали, якi вимагають бездоганної чистоти повiтря, а в умовах меблевого виробництва досягнути стерильностi непросто. До того ж сучаснi матерiали дуже примхливi, а найменший недолiк пiд час їхньої обробки одразу ж переводить вирiб iз класу премiум, у лiпшому випадку – в економ-клас. Та й пiзнати всi тонкощi сучасних технологiй пiд силу лише професiоналам високого рiвня. Iз посиленням конкуренцiї виробники комплектуючих пропонують своїм клiєнтам дедалi сприятливiшi умови для роботи, розширюють сферу послуг.

Нинi на ринку можна знайти найрiзноманiтнiшi варiанти – вiд виготовлення напiвфабрикату до готового фасаду. Приймають замовлення на виготовлення i розробку одиничних, ексклюзивних виробiв. Пропонують готовi дизайнерськi рiшення, коли у комплектi iз фасадом можна купити вiдповiдну фурнiтуру, iншi комплектуючi: крайку, ручки. Як ситуацiя розвиватиметься надалi? Виробники кухонь майже одностайнi: зростає попит на дорогi меблi, а отже, на комплектуючi, виготовленi на професiйному рiвнi. А тому не зайве ще раз придивитися до продуктiв, якi пропонують нинi спецiалiзованi пiдприємства. В економ-класi – софтформiнг Софтформiнг.

Ще не так давно на ринку часто можна було натрапити на кухнi iз фасадами з ламiнованих чи кашованих деревостружкових плит, личкованих меламiновою крайкою. Вартiсть 1 м2 становила приблизно $5. Нинi навiть у найдешевших кухнях такi фасади – рiдкiсть. Значно зменшилася частка дверцят, виготовлених за технологiєю софт-формiнгу. Якщо наприкiнцi минулого сторiччя вони становили у загальному обсязi кухонних фасадiв приблизно 60%, то нинi – не бiльше 35–40%. За прогнозами експертiв, частка софт- формiнгу з часом знизиться до 20%. Попри це виробники таких фасадiв не поспiшають «списувати» цю технологiю. Цiна 12–14 євро за 1 м2 багатьох цiлком влаштовує. Один iз основних виробникiв фасадiв софтформiнг, представлених на ринку України, – петербурзька фабрика «Скiф». Вищi класи – пропозицiя вражає Постформiнг. Вартiсть фасадiв iз постформованого пластику залежить, передусiм, вiд якостi самого пластику, а також вiд обсягiв випуску. Цiни масового продукту коливаються вiд 20 до 30 євро за 1 м2. Вартiсть виробiв вищого класу наближається до 50 євро за 1 м2. Технологiю постформiнгу освоїло вже багато пiдприємств, але бiльшiсть користуються найпростiшими верстатами – придбати дороге високопродуктивне обладнання можуть дозволити собi одиницi.   Фасади, покритi пластиком та личкованi крайкою чи алюмiнiєвим профiлем, виготовляють як меблевi фабрики, так i багато виробникiв комплектуючих. Роздрiбнi цiни на фасади, личкованi пластиком, коливаються вiд 19 (пластик CPL товщиною 0,4– 0,5 мм, матовий) до 50 євро (пластик HPL глянець, папiр iз перламутром).

Якщо замiсть декоративного паперу для верхнього шару пластику HPL використали фольгу чи натуральний шпон, вартiсть фасаду може сягати 70–100 євро за 1 м2.   Для виробництва стандартних моделей достатньо мати найпростiший розкрiйний верстат, недорогий прес i крайколичкувальний верстат. Не важко придбати й необхiднi матерiали для випуску таких двер цят: на ринку великий вибiр пластику, який можна купити зi складу вiд одного листа. Завжди наявний i алюмiнiєвий профiль. Ще простiше придбати готовi полотна з уже наклеєним пластиком. На ринку України фасадні полотна за технологією постформінг пропонують компанії «Хомакс», «Рост», «Фабрика Сакса-гань», «Альпо», «Артес-М» та інші.   Компанiя «Хомакс» пропонує iз складу 16 декорiв таких полотен з iталiйським пластиком «Arpa» та з iдеально пiдiбраними пiд пластик глянцевими, матовими й акриловими крайками «Rehau» та «Doеllken».   Фрезерованi плiвковi фасади.